Formació pràctica i presencial per ajudar a començar a utilitzar  la nova proposta d’iniciació cristiana del SIC. Els tallers es faran tant en català com en castellà.

****

Talleres introductorios de la nueva propuesta del SIC

Formación práctica y presencial para ayudar a empezar a utilizar la nueva propuesta de iniciación cristiana del SIC. Los talleres se harán tanto en catalán como en castellano.