Sobre nosaltres

El Secretariat Diocesà de Catequesi vol ajudar-te a tot allò que puguis necessitar, i per això t’oferim:

Què és la catequesi?

Etapas de la catequesi

Informació institucional del sec

Què és la catequesi?

La catequesi pertany per dret propi a l’ampli procés de renovació que l’Església està cridada a realitzar per ser fidel al mandat de Jesucrist d’anunciar sempre i per tot arreu el seu Evangeli (cf. Mt 28,19). La catequesi participa en la tasca de l’evangelització, segons la seva naturalesa pròpia, perquè la fe pugui ser sostinguda amb una maduració permanent i es tradueixi en l’estil de vida que ha de caracteritzar l’existència del deixeble de Crist. Per això la catequesi està en correlació amb la litúrgia i amb la caritat i així fa visible la unitat profunda de la vida nova que brolla del Baptisme.

Etapes de la catequesi

L’acció catequètica té dues etapes principals, una inicial i una altre més permanent.

Formació inicial

L’etapa inicial pot començar en qualsevol edat. Si estem parlant d’adults l’anomenem “catecumenat” quan no estan batejats, i si parlem en qualsevol altra situació utilitzem normalment la paraula “catequesi”.

Formació permanent

Quan un cristià acaba la seva formació inicial, després de rebre els sagraments de la iniciació cristiana (baptisme, confirmació i eucaristia), està cridat, amb independència de la seva edat o qualsevol altra situació, a continuar amb la seva formació durant tota la seva vida. La millor manera d’assegurar-la és unint-se a un grup a la seva parròquia o comunitat de referència.

Informació institucional

La història del SEC

Historia del Secretariat Diocesà de Catequesi neix fruit de la reestructuració que es va fer en l’Arquebisbat de Barcelona l’any 2018. En aquest any gairebé totes les delegacions es van transformar en “secretariats” i es van integrar els diferents secretariats sota una estructura nova que es diu “Delegació”.

Aquest secretariat des del 2018 forma part de la Delegació d’Anunci de la Fe i d’Iniciació Cristiana, sent el primer director del secretariat Mn. Enric Termes.

Des del març del 2019 el director del
Secretariat és Mn. Alberto Para.

Objectius del SEC

El Secretariat Diocesà de Catequesi vol
impulsar principalment dues línies
d’actuació:

1- Una primera línea de formació que
consisteix en organitzar cursos per a catequistes, bé directament o bé amb altres entitats. I també donant suport a les realitats diocesanes que així ho demanin (parròquies, escoles, comunitats…)

2- I una segona línea d’assessorament de
materials catequètics o de qualsevol altre qüestió que es demandi des de les diferents realitats diocesanes.

I a més a més des del Secretariat és desenvolupen totes les tasques que l’església universal i diocesana ens encomana. Com per exemple el que se’ns convida a fer en els números 417 a 425 del Directori per a la catequesi.

Membres del Secretariat

Àngels Carrió Lluch​

Àngels Carrió Lluch

Responsable d’infància de l’Acció Catòlica General
de Barcelona.

Acompanyant de grups d’infants i joves
a la Parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona.

Redactora dels nous materials d’infants del SIC.

Mn Quique Fernández

Mn. Quique Fernández

Diaca permanent de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Adscrit a la Parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa de Barcelona.

Fundador i coordinador de l’Escola d’Animació Bíblica.

Membre de l’equip de la Delegació de Formació i Acompanyament del Clergat-Diaques.

Mn Joan Mundet

Mn Joan Mundet

Prevere de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Vicari de la Parròquia Mare de Déu dels Desemparats
de L’Hospitalet.

Mn Alberto Para

Mn. Alberto Para

Prevere de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Rector de les parròquies Patriarca Abraham i Sant Francesc d’Assís de Barcelona.

Director del Secretariat Diocesà de Catequesi
de Barcelona.

Membre i Ecònom del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC).

Potser tu?

Infància

Des de el SIC (Secretariat interdiocesà de catequesi) s’està fent una nova proposta per a nens de primària i les seves famílies que permet completar la iniciació cristiana, incloent-hi els sagraments de baptisme, confirmació i eucaristia.

Les etapes són:

Aquesta proposta inclou materials pensats per acompanyar les famílies seguint una estructura similar.

Adolescència i joventut

En aquests moments no disposem d’una proposta pròpia per aquesta etapa però s’intentarà fer en el futur. 

Des del Secretariat recolzem les iniciatives que organitzen el Secretariat de Pastoral amb Joves (Església Jove Barcelona) i altres propostes com LifeTeen, el programa elegido (Chosen), YouCat, etc.

Adults

Els adults que ja estan batejats poden completar la seva iniciació cristiana preparant-se pels sagraments de la confirmació i l’eucaristia. En aquest cas s’aconsella preguntar a la seva parròquia o comunitat cristiana quina és la millor manera de fer-ho.

Si no estàs batejat, llavors has de fer el procés d’iniciació cristiana que es diu catecumenat, posan-te en contacte amb la teva parròquia o comunitat cristiana i també amb el responsable del Servei Diocesà per al Catecumenat.