Del 30 de juny al 1 de juliol: XXII Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi a Martí Codolar (Barcelona), organitzades pel SIC.

Seran unes jornades on es treballaran els diferents àmbits d’acció de la catequesi. Es parlarà de la comunitat, l’equip de catequistes i la diòcesi com a parts importants de l’engranatge de la catequesi.