Catecumenat

El procés de catecumenat es destina als adults, que en escoltar l’anunci del misteri de Crist, i sota l’acció de l’Esperit Sant en els seus cors, conscientment i lliurement busquen al Déu viu i emprenen el camí de la fe i de la conversió.

Si vols batejar-te i no saps on preguntar informa’t al Servei Diocesà
per al Catecumenat:

Itinerari RICA

Lliuraments del RICA

Calendari Diocesà

Formació per a catequistes

Dissabte 21 d’octubre de 2023 De 11 a 12’30h. Seminari Conciliar de Barcelona

Ritu d’ingrés al catecumenat (infants)

Dissabte 2 de desembre de 2023 de 12 a 18h. Seminari Conciliar de Barcelona 12h. i S.E. Catedral de Barcelona 17’45h.

Ritu d’ingrés al catecumenat (adults)

I Diumenge d’Advent 3 de desembre de 2023 de 16 a 17’45 h. S.E. Catedral de Barcelona

Recés de catecúmens

Diumenge 28 de gener de 2024 De 10’30 a 17 h. Seminari Martí Codolar

Ritu d’elecció dels catecúmens

Dissabte del I Diumenge de Quaresma 17 de febrer de 2024 de 17’45 a 20 h. S.E. Catedral de Barcelona

XII seminari sobre catecumenat

Dissabte 2 de març de 2024 De 11 a 12’30h. Seminari Conciliar de Barcelona

Unció de catecúmens

Dissabte Sant, 30 de març de 2024 a les 12h. S.E. Catedral de Barcelona

Catequesi del bisbe als catecúmens

21 OCTUBRE DE 2023 

18 NOVEMBRE DE 2023

16 DESEMBRE DE 2023

20 GENER DE 2024

17 FEBRER DE 2024

16 MARÇ DE 2024

20 ABRIL DE 2024 

18 MAIG DE 2024

18h. EUCARISTIA A LA CATEDRAL.

19h. CATEQUESI A LA CATEDRAL.

Itinerari RICA

Está en procés de redacció.

Lliuraments del RICA

Estàn en procés de redacció.

Ritu d’Ingrés al Catecumenat
Ritu de l’elecció de catecúmens
Lliurament del credo
LLiurament del Parenostre
Unció dels catecúmens
Baptisme