Aquest any no farem enviament del cartell official de catequesi imprés, podràs trobar les versions del pòsters a l’enllaç. 

– Cartell en versió pdf de mida DIN A-3
– Cartell en versió pdf de mida DIN A-3 amb una franja blanca inferior
– Cartell en versió jpg de 150 pp de resolució, ideal per penjar a internet.

Si ho portes a una impremta es poden imprimir versions més grans (DIN A2, DIN A1, DIN A0). També, el cartell es pot adaptar fàcilment al format DIN A4, des de qualsevol impressora domèstica.

Cartells

****

Este año no haremos envío del cartel oficial de catequesis impreso, podrás encontrar las versiones del póster en el enlace.

– Cartel en versión pdf de medida DIN A-3
– Cartel en versión pdf de medida DIN A-3 con una franja blanca inferior
– Cartel en versión jpg de 150 pp de resolución, ideal para colgar a internet.

Si lo llevas a una imprenta se pueden imprimir versiones más grandes (DIN A2, DIN A1, DINA0). También, el cartel se puede adaptar fácilmente al formato DIN A4, desde cualquier impresora doméstica.